Diagnostyka chłodnic płytowych

Diagnostyka chłodnic płytowych

Pełna, regularnie prowadzona diagnostyka szczelności chłodnicy płytowej może zapewnić jej dłuższą żywotność, ale i możliwie wysokie parametry wydajnościowe. Dotyczy to zarówno szczelności wewnętrznej (trudnej do sprawdzenia gołym okiem) jak i zewnętrznej (gdzie uszkodzenia i nieszczelności są widoczne np. poprzez wyciek z wymiennika).

 

Najnowsze technologie sprawiają, że taka kontrola nie wymaga konieczności demontażu urządzenia, a dokładność wykrywanych nieszczelności płyt, jest rzędu kilku mikrometrów.  

Metody badania szczelności

Podstawową metodą badania szczelności wewnątrz wymienników ciepła, w tym chłodnic płytowych jest wodna próba ciśnieniowa. Jest ona jednak mało dokładna. Pozwala wykryć przebicia między płytowe, gdy wewnątrz urządzenia dochodzi do mieszania się przepływających mediów. Takie uszkodzenia płyt mogą być spowodowane dziurami, pęknięciami, korozją, a doprowadzenie do takie stanu skutkuje zatrzymaniem procesu technologicznego i skażenia produkcji.

 

Drugą metodą jest próba wodorowa. Badanie szczelności metodą wodorową, to dokładne zdiagnozowanie stanu szczelności wymiennika, a ponadto uzyskanie informacji, o jakości płyt i uszczelek. Pozwala przewidzieć miejsca i ewentualne uszkodzenia, a tym samym zapobiegać poprzez podjęcie odpowiednich działań prewencyjno- serwisowych.

Metoda ta jest bezpieczna dla produktu. Stosowana mieszanka gazowa, składająca się z azotu i wodoru nie powoduje korozji.

 

Sprawna chłodnica płytowa, to szczelna chłodnica

Ocena stanu technicznego chłodnic płytowych, poprzez sprawdzenie jakości urządzenia, prognozę zmian, ewentualnych uszkodzeń, wykrycie i określenie przyczyn zmian, to skuteczna metoda zapobiegania awariom. By diagnostyka chłodnic płytowych była wiarygodna musi zostać przeprowadzona rzetelnie przez wyspecjalizowaną w tym kierunku firmę. Oprócz określenia zagrożeń, można będzie zaplanować konieczne do podjęcia działania i utrzymać płynność procesów produkcyjnych, bez obaw o nieprzewidziane przestoje spowodowane nagłą awarią.