Uszczelki do płytowego wymiennika ciepła

Uszczelki do płytowego wymiennika ciepła

Uszczelki to obok płyt bardzo istotny element płytowego wymiennika ciepła. Oba elementy podlegają w trakcie procesów zachodzących w urządzeniu zużyciu i są elementami wymiennymi. Trudne warunki pracy prowadzą do różnorodnych uszkodzeń. Pod wpływem temperatur, ciśnienia, środowiska chemicznego uszczelki mogą się kurczyć, rozciągać, pękać, twardnieć, zwulkanizować, a nawet całkowicie popękać. Dlatego ważna jest stała kontrola i regularnie prowadzona diagnostyka urządzeń.

Jedną ze skuteczniejszych metod sprawdzania szczelności wymienników płytowych, jest badanie szczelności wymienników metodą wodorową.

Dobór odpowiednich uszczelek

Dobór odpowiednich uszczelek jest uzależniony od rodzaju procesu technologicznego, w którym wykorzystywany jest dany wymiennik ciepła, oraz właściwości medium, które będzie w jego obiegu.

Materiały, z których wykonane są uszczelki, przewidują szeroki zakres temperatur pracy (od -40°C do 230°C) oraz materiałów, z których są wykonane. W celu zapewnienia bezpieczeństwa produkcji oraz maksymalnych osiągów wymiennika, należy optymalnie dostosować wybór podzespołów do warunków, w jakich mają znaleźć zastosowanie. Dłuższa żywotność uszczelek, to niezawodność procesu produkcji.

 

Odporność na środki czyszczące, umożliwia bezpieczne stosowanie chemicznych metod czyszczenia, bez obaw o stan uszczelki do płytowego wymiennika ciepła.

 

Wymiana uszczelek

Nieprawidłowy montaż albo uszkodzenie uszczelek może prowadzić do rozszczelnienia instalacji wymiany ciepła (nieszczelność zarówno zewnętrzna jak i wewnętrzna). Sprawdzenie poprawności zamontowania uszczelek w wymienniku, bądź wymiana uszkodzonych uszczelek, to najczęstszy sposób na usuwanie problemów związanych z wyciekiem, mieszaniem się mediów w wymiennikach płytowych.

Dostępne systemy uszczelek bez środka klejącego, montowane przez dodatkowe klipsy, zatrzaski, zapewniają szybką i łatwą wymianę. Duża powierzchnia styku między zaczepami, a płytą ułatwia prawidłowe zamocowanie w wymienniku.